Venner Moor – a landscape of contrasts

Het Venner Moor
Zeven kilometer fascinatie: de wandeling onthult de spannende en contrastrijke geschiedenis van het Venner Moor – van turfstekerij tot natuurreservaat, een toevluchtsoord voor bijzondere dier- en plantensoorten.

Venner Moor – landschap van contrasten

The Venner Moor
Seven kilometres of fascination: the hike reveals the exciting and contrasting history of the Venner Moor – from peat cutting to a nature reserve, a retreat for special animal and plant species.