Energy jack-of-all-trades

Hydrogen is a jack-of-all-trades: it can be used to power rockets, drive cars, heat houses or even generate electrical energy – and all in a clean way. Because all that is produced as waste gas is water (steam).

In fact, hydrogen is the most common element in space. On Earth, however, it occurs comparatively rarely and is usually chemically bound. The best-known form is water – a compound of hydrogen and oxygen. Electric current can break this bond. Hydrogen and oxygen are then produced separately, both as gases. At first, however, hydrogen is mainly produced from natural gas. This is cheaper, but it also releases CO2.

Kranige energie

Waterstof is een alleskunner: het kan worden gebruikt om raketten aan te drijven, auto’s aan te drijven, huizen te verwarmen of zelfs elektrische energie op te wekken – en dat alles op een schone manier. Want het enige afvalgas dat wordt geproduceerd is water (stoom).

In feite is waterstof het meest voorkomende element in de ruimte. Op aarde komt het echter relatief weinig voor en is het meestal chemisch gebonden. De bekendste vorm is water – een verbinding van water en zuurstof. Elektrische stroom kan deze binding verbreken. Dan ontstaan waterstof en zuurstof afzonderlijk, beide als gas. Aanvankelijk wordt waterstof echter vooral geproduceerd uit aardgas. Dat is goedkoper, maar daarbij komt ook CO2 vrij.