Up, down, up

Electricity is needed, no question. But what happens when so much electricity is produced that it is not used? The solution is storage. Water can help: Pumping water up and letting it fall again is one possible battery principle – and that’s exactly how so-called pumped-storage hydroelectricity work.

Electricity is used to pump water through pipes into an elevated storage basin. The electrical energy thus becomes positional energy: it is stored in the now higher position of the water. If electricity is needed again later, the water is allowed to fall again. It drives turbines, which in turn drive generators that produce electricity. There are hardly any losses and the process can be repeated as often as desired.

Omhoog, naar beneden, omhoog

Elektriciteit is nodig, geen twijfel mogelijk. Maar wat gebeurt er als er zoveel elektriciteit wordt geproduceerd dat deze niet wordt gebruikt? De oplossing is opslag. Water kan daarbij helpen: Water oppompen en weer laten zakken is een mogelijk batterijprincipe – en dat is precies hoe zogenaamde pompaccumulatiecentrales werken.

Elektriciteit wordt gebruikt om water door buizen in een verhoogd opslagbekken te pompen. De elektrische energie wordt zo positie-energie: ze wordt opgeslagen in de nu hogere positie van het water. Als er later weer elektriciteit nodig is, laat men het water weer zakken. Het drijft turbines aan, die op hun beurt generatoren aandrijven die elektriciteit produceren. Er zijn nauwelijks verliezen en het proces kan zo vaak als gewenst worden herhaald.