Act prudently

For food or other products: Virtual water has a large share in the balance. It is often consumed in countries where drought threatens or clean water is scarce. Then it becomes even more difficult for local people to access drinking water.
We can decide with every purchase whether the amount of virtual water will be less. Regional products, produced with little energy and material input, improve our water balance. This also conserves global supplies of groundwater. In this way, we can contribute to achieving the sustainability goal of the „right to clean water“.

Voor voedsel of andere producten: Virtueel water heeft een groot aandeel in de balans. Het wordt vaak geconsumeerd in landen waar droogte dreigt of schoon water schaars is. Dan wordt het voor de plaatselijke bevolking nog moeilijker om aan drinkwater te komen.

We kunnen bij elke aankoop beslissen of de hoeveelheid virtueel water minder wordt. Regionale producten, die met weinig energie en materiaal worden geproduceerd, verbeteren onze waterhuishouding. Hierdoor wordt ook de wereldwijde voorraad grondwater in stand gehouden. Op deze manier kunnen we bijdragen tot de verwezenlijking van de duurzaamheidsdoelstelling „recht op schoon water“.