Water running!?

When we are thirsty, we turn on the tap or the bottle. For millions of people, however, it is a different story. Just for the two to three litres they need to drink every day, they have to walk to the nearest well, and the distance is often long. If the rains fail and many springs dry up, the desert areas expand. The 50 litres that cover our basic needs per day are unthinkable there.

Often, access to water is also privatised. This exacerbates the situation, because it is not uncommon for water rights to end up in the hands of a few large companies. Water is then sometimes only available in bottles. Thus, the truly expensive commodity is unaffordable, especially for poor people.

Water weg?!

Als we dorst hebben, draaien we de kraan of de fles open. Voor miljoenen mensen is het echter een ander verhaal. Voor de twee tot drie liter die zij dagelijks moeten drinken, moeten zij naar de dichtstbijzijnde bron lopen, en de afstand is vaak lang. Als de regens uitblijven en veel bronnen opdrogen, breiden de woestijngebieden zich uit. De 50 liter die onze basisbehoeften per dag dekken zijn daar ondenkbaar.

De toegang tot water is vaak geprivatiseerd. Dat verergert de situatie, want niet zelden komen de waterrechten in handen van enkele grote bedrijven. Water is dan soms alleen in flessen verkrijgbaar. Dat maakt het echt dure goed onbetaalbaar, vooral voor arme mensen.