Going with the flow

The Hare? Correct. What is meant is not the animal, but the largest river in the Osnabrück region. It rises in the hilly area near the village of Wellingholzhausen. From there, its water travels 170 kilometres north for six days and flows into the Ems near Meppen. The latter then flows into the North Sea.

Taken together, the Hase drains 3,086 square kilometres of land. Pollutants that pass through the sewage treatment plants here or come from agriculture thus also enter the sea. Mussels in particular suffer as a result. In order to feed, they filter large quantities of water and thus absorb more pollutants. Microplastics, for example, accumulate and ultimately end up on our plates again.

Hase op dreef

De haas? Correct. We hebben het niet over het dier, maar over de grootste rivier in de regio Osnabrück. Hij ontspringt in het heuvelachtige gebied bij het dorp Wellingholzhausen. Van daaruit stroomt het water gedurende zes dagen 170 kilometer naar het noorden en mondt bij Meppen uit in de Ems. Deze mondt vervolgens uit in de Noordzee.

In totaal draineert de Hase 3.086 vierkante kilometer land. Vervuilende stoffen die hier door de rioolwaterzuiveringsinstallaties gaan of afkomstig zijn uit de landbouw komen zo ook in zee terecht. Vooral mosselen hebben hieronder te lijden. Om zich te voeden filteren ze grote hoeveelheden water en nemen zo meer verontreinigende stoffen op. Microplastics bijvoorbeeld hopen zich op en komen uiteindelijk weer op ons bord terecht.