The „cappuccino bear“

A bear is killed. This is not unusual in Canada in 2006. But it appears to be neither brown nor polar bear. A laboratory confirms that it is a hybrid. A „cappuccino bear“, so to speak, which has physical characteristics of both species.

Scientists believe that climate change is the cause. This is because brown bears now awaken earlier from their winter hibernation – exactly when female polar bears are ready to mate. In addition, the habitats of both bears are overlapping more and more: the brown grizzlies are pushing north, where they are less hunted. Polar bears, meanwhile, are looking ever further south along the coast for food. This is because the sea ice on which they hunt seals is steadily declining.

De ‘cappuccinobeer’

Een beer is gedood. Dat is niet ongewoon in Canada in 2006. Maar het blijkt noch bruine beer, noch ijsbeer te zijn. Een laboratorium bevestigt dat het een hybride is. Een „cappuccinobeer“, zeg maar, die fysieke kenmerken heeft van beide soorten.

Wetenschappers denken dat de klimaatverandering de reden is. Bruine beren ontwaken nu namelijk eerder uit hun winterslaap – precies op het moment dat vrouwelijke ijsberen klaar zijn om te paren. Bovendien overlappen de leefgebieden van beide beren elkaar steeds meer: de bruine grizzly’s trekken naar het noorden, waar ze minder bejaagd worden. IJsberen zoeken ondertussen steeds zuidelijker langs de kust naar voedsel. Dat komt omdat het zee-ijs waarop ze op zeehonden jagen gestaag afneemt.