Rhythm of the rocks

The Earth’s orbit around the Sun and the inclination of the planet’s axis change in consistent time periods: in 21,000, 41,000 and 100,000 year intervals – the so-called Milankovitch cycles. During these periods, the solar radiation reaching the Earth varies. Humid and warm climates alternate with and arid and dry conditions and the global ice cover grows and melts.

As a result, the sea level fluctuates and continental weathering processes increase or decrease. Thus, resulting sediments and rocks also differ: Alternating rock layers are formed – such as, for example, the limestone and marl alterations of the Cretaceous strata in the Osnabrück region. They bear witness to former climate regimes and how long they lasted.

Klimaatritme in gesteente

De baan van de aarde rond de zon en de helling van de planeetas veranderen in vaste perioden: in 21.000, 41.000 en 100.000 jaar – de zogenaamde Milanković-cycli. Binnen deze periodes verandert de zonnestraling. Nat-warm en koud-droog wisselen elkaar af en ijsmassa’s groeien of smelten.

Hierdoor stijgt of daalt de zeespiegel en is de verwering op het land soms sterker, soms zwakker. De sedimenten en de gesteenten die daaruit ontstaan verschillen ook: Er ontstaan afwisselende lagen – bijvoorbeeld van kalksteen en mergel zoals in de Krijtlagen in het Osnabrücker Upland. Ze getuigen van het vroegere klimaat en hoe lang dat heeft geduurd.