Climate, frozen in time

When the climate is temperate, there is a natural pump in the oceans. currents direct warm water towards the poles and cold water away. This and storms cause the water layers to mix and are supplied with oxygen. With its help, microbes decompose the organic material that constantly
organic material, the „marine snow“. If it gets too warm, the pump and the mixing stop and the oxygen input stops, the „air“ becomes scarce. Such a lack of oxygen can even spread worldwide. Thus, the „marine snow“ is hardly degraded, It accumulates on the ocean floor. Time then turns the the organic-rich mud into black mudstone. Even today, there are more and more such areas in the oceans. These are uninhabitable „death zones“ for living creatures.

Versteend klimaat

Wanneer het klimaat gematigd is, is er een natuurlijke pomp in de oceanen.
stromingen leiden warm water naar de polen en koud water weg. Hierdoor en door stormen mengen de waterlagen zich en
de waterlagen mengen zich en worden van zuurstof voorzien. Met zijn hulp breken microben het organische materiaal af dat voortdurend organisch materiaal, de „zeesneeuw“. Als het te warm wordt, stoppen de pomp en het mengen… en de zuurstoftoevoer stopt, wordt de „lucht“ schaars. Een dergelijk zuurstofgebrek kan zich zelfs wereldwijd verspreid. De „zeesneeuw“ is dus nauwelijks aangetast, Het hoopt zich op de oceaanbodem op. De tijd draait dan de
de organisch-rijke modder in zwarte moddersteen. Ook nu nog zijn er steeds meer van dergelijke gebieden in de oceanen.
Dit zijn onbewoonbare „doodszones“ voor levende wezens.