Ice Age – the great thaw

The ice is eternal … Or is it? In any case, the polar ice caps are melting. Climate change is thus becoming clearly visible. By 2050, the Arctic could have been completely ice-free at least once. Thawing intensifies global warming: ice and snow strongly reflect sunlight. Land masses and water, on the other hand, warm up much more. It is difficult to estimate exactly what this means in each case. What is clear is that sea levels are rising. For one thing, warm water needs noticeably more space than cold water.
This is what researchers call steric sea-level rise. On the other hand, the melting provides additional water – in technical terms, eustatic sea level rise.

Ice Age – De grote dooi

Het ijs is eeuwig… Of toch niet? In ieder geval smelten de poolkappen. Dit maakt de klimaatverandering duidelijk zichtbaar. Tegen 2050 zou de Noordpool minstens één keer volledig ijsvrij kunnen zijn. tenminste eenmaal ijsvrij. Dooi versterkt de opwarming van de aarde: ijs en sneeuw reflecteren zonlicht sterk. het zonlicht sterk terug. Landmassa’s en water daarentegen warmen veel meer op. Het is moeilijk in te schatten wat dit precies betekent. Wat wel duidelijk is, is dat de zeespiegel stijgt. Ten eerste heeft warm water merkbaar meer ruimte nodig dan koud water. Dit noemen onderzoekers sterische zeespiegelstijging. Anderzijds levert het smelten Ten tweede zorgt het smelten voor extra water – in vaktermen: eustatische zeespiegelstijging.