Play between water and moor

Peatlands are water filters and reservoirs at the same time. They can protect against flooding, have a cooling effect on the local climate and are recreational and adventure areas – and habitats for highly specialised animals and plants.
In Lower Saxony, peatlands make up about ten percent of the state’s land area. They bind about half of the carbon stocks in the soil. A living raised bog forms about one millimetre of new peat substance per year.
But beware. Peatlands can also emit greenhouse gases such as carbon dioxide. This happens when peatlands are drained, for example for agriculture or to extract the peat for potting soil. To protect peatlands, it is therefore best to avoid products containing peat.

Spel tussen water en veen

Veengebieden zijn tegelijkertijd waterfilters en reservoirs. Zij kunnen bescherming bieden tegen overstromingen, hebben een verkoelend effect op het plaatselijke klimaat en zijn recreatie- en recreatiegebieden – en habitats voor zeer gespecialiseerde dieren en planten.
In Nedersaksen maken veengebieden ongeveer tien procent van het landoppervlak uit. Zij binden ongeveer de helft van de koolstofvoorraden in de bodem. Een levend hoogveen vormt ongeveer één millimeter nieuw veen per jaar.
Maar pas op. Veengebieden kunnen ook broeikasgassen zoals kooldioxide uitstoten. Dit gebeurt wanneer veengebieden worden drooggelegd, bijvoorbeeld voor de landbouw of om het veen te winnen voor potgrond. Om veengebieden te beschermen kun je daarom het beste producten die turf bevatten vermijden.