A prime spot of geology

310 million years of change: the rocks in the Osnabrück
Land tell a varied story. A river
river landscape is followed by uplift and subsidence.
Sometimes sediment is deposited on land, sometimes in the sea.
When the Alps were formed in the south, the horsts of Ibbenbüren
of Ibbenbüren, Hüggel and Piesberg – and produce anthracite coal from two
anthracite coal from a depth of two kilometres.
The strata of the Osnabrücker Land are formed and
erosion forms the Wiehengebirge and the Teutoburg Forest.
Later, the North Sea repeatedly penetrates to here and leaves behind new layers of sediment.
leaving behind new layers of sediment. Finally
the glaciers of the penultimate ice age pushed some of this sediment
to the hilly landscape of the northern district.

Vierkante mijl van de geologie

310 miljoen jaar verandering: de rotsen in de Osnabrück
Het land vertelt een gevarieerd verhaal. Een rivier
rivierlandschap wordt gevolgd door opheffing en verzakking.
Soms wordt sediment op het land afgezet, soms in zee.
Toen de Alpen in het zuiden werden gevormd, de horsten van Ibbenbüren
van Ibbenbüren, Hüggel en Piesberg werden ook opgeheven – en
antracietkool van twee kilometer diepte.
De lagen van het Osnabrücker Land zijn gevormd en
erosie vormen het Wiehengebirge en het Teutoburgerwoud.
Later dringt de Noordzee herhaaldelijk tot hier door en laat nieuwe lagen sediment achter.
en laat nieuwe lagen sediment achter. Eindelijk
hebben de gletsjers van de voorlaatste ijstijd een deel van dit sediment…
aan het heuvelachtige landschap van het noordelijke district.