How to become a fossil

What is not written down in history does not seem to have
did not happen. It is similar with life before our time:
We only know about five per cent of all species that ever existed,
because only they are fossilised.
It is mainly bones, shells or wood that have survived as fossils.
fossils. Dead animals or dead plants have to be protected
dead animals or plants must be protected from decomposition.
best in the water, where the remains sink into the silt or sediment quickly covers them.
sediment quickly covers them. Hard parts are mineralised or
or dissolve. When fresh sediment
fill the cavities, casts can also be produced.
Rarely, fossilisation takes place so quickly that even muscles, skin or organic
even muscles, skin or organic remains are preserved.

Niet fossiel? Niet bekend!

Wat niet is opgeschreven in de geschiedenis lijkt niet te hebben
gebeurde niet. Het is vergelijkbaar met het leven voor onze tijd:
We kennen slechts ongeveer vijf procent van alle soorten die ooit hebben bestaan,
omdat alleen zij gefossiliseerd zijn.
Het zijn vooral botten, schelpen of hout die als fossielen bewaard zijn gebleven.
fossielen. Dode dieren of dode planten moeten worden beschermd
dode dieren of planten moeten tegen ontbinding worden beschermd.
het beste in het water, waar de resten wegzakken in het slib of sediment dat ze snel bedekt.
het sediment bedekt ze snel. Harde delen zijn gemineraliseerd of
of oplossen. Wanneer vers sediment
de holtes te vullen, kunnen ook afgietsels worden gemaakt.
Zelden vindt fossilisatie zo snel plaats dat zelfs spieren, huid of organische
zelfs spieren, huid of organische resten worden bewaard.