Life finds a way!

The story of life also tells of death. Again and again there have been smaller and larger mass extinctions. Five of them were particularly severe: these „Big Five“ extinctions 70 to 96 percent of all species died out. But every extinction also a new opportunity. When habitats are depopulated, new species can expand.
After the mass extinction 200 million years ago at the end of the Triassic period, for example, dinosaurs conquered the land all over the world – and there was no competition. Mammal-like reptiles and predatory mock crocodiles had were wiped out. In the same way, the present diversity of
mammals only developed after the asteroid impact, of which the dinosaurs were the victims.

Het leven vindt een weg!

Het levensverhaal vertelt ook over de dood. Opnieuw en opnieuw zijn er kleinere en grotere massa-extincties geweest. Vijf
vijf daarvan waren bijzonder ernstig: deze „Big Five“ uitstervingen 70 tot 96 procent van alle soorten stierf uit. Maar elke uitroeiing ook een nieuwe kans. Wanneer habitats worden ontvolkt, kunnen nieuwe soorten zich
uitbreiden. Na de massa-uitsterving 200 miljoen jaren geleden, aan het einde van het Trias, bijvoorbeeld, dinosaurussen…
veroverden dinosaurussen het land over de hele wereld – en er was geen concurrentie.
zoogdierachtige reptielen en roofzuchtige schijnkrokodillen hadden werden weggevaagd. Ook de huidige diversiteit van ontwikkelden zoogdieren zich pas na de asteroïde inslag, waarvan de dinosauriërs het slachtoffer waren.