Microbes unite!

Around 1.6 billion years. That is how old the fossils of the first
complex single-celled organisms. They possessed a cell nucleus with genetic material and so-called organelles – cell areas that were responsible for different
were each responsible for different processes. A trend-setting step in evolution! The type of organelles also determines of organelles determines whether a creature is a plant, animal or fungus. Presumably, the first organelles were unicellular organisms themselves.
Larger unicellular organisms had „eaten“ them, but not digested them.
Rather, the „predator“ and the „victim“ entered into an endosymbiosis.
They cooperated. The inside of one offered protection, the other provided nutrients. The metabolism became metabolism became more efficient and new abilities were added,
such as photosynthesis.

Eten – maar laten leven

Ongeveer 1,6 miljard jaar. Dat is hoe oud de fossielen van de eerste complexe eencellige organismen. Ze bezaten een celkern met genetisch materiaal en zogenaamde organellen – celgebieden die verantwoordelijk waren voor verschillende
waren elk verantwoordelijk voor verschillende processen. Een trendsettende
stap in de evolutie! Het type organellen bepaalt ook van organellen bepaalt of een wezen een plant, dier of schimmel is.
Vermoedelijk waren de eerste organellen zelf eencelligen. Grotere eencelligen hadden ze „opgegeten“, maar niet verteerd.
Het „roofdier“ en het „slachtoffer“ zijn eerder een endosymbiose aangegaan.
Ze werkten samen. De binnenkant van de ene bood bescherming, de andere geleverde voedingsstoffen. Het metabolisme werd Het metabolisme werd efficiënter en nieuwe vaardigheden werden toegevoegd,
zoals fotosynthese.