Microbes unite!

1.6 billion years. That is the age of the oldest known fossils of complex single-celled organisms. They had a cell nucleus with genetic material and so-called organelles – cell areas that were each responsible for different processes. A trendsetting step in evolution! The type of organelles also determines whether a lifeform is a plant, animal or fungus.

Presumably, the first organelles were themselves unicellular organisms. Larger unicellular organisms had „eaten“ them, but not digested them. Rather, „predator“ and „victim“ entered into an endosymbiosis: they cooperated. The inside of one offered protection, the other provided nutrients in return. The metabolism became more efficient and new abilities were added, such as photosynthesis.

Eten – maar laten leven

1,6 miljard jaar. Zo oud zijn de fossielen van de eerste complexe eencelligen. Ze hadden een celkern met genetisch materiaal en zogenaamde organellen – celgebieden die elk verantwoordelijk waren voor verschillende processen. Een trendsettende stap in de evolutie! Het type organellen bepaalt dus ook of een wezen een plant, dier of schimmel is.

Vermoedelijk waren de eerste organellen zelf eencellige organismen. Grotere eencellige organismen hadden ze „opgegeten“, maar niet verteerd. Roofdier en slachtoffer gingen een endosymbiose aan: ze werkten samen. De binnenkant van de ene bood bescherming, de andere leverde in ruil voedingsstoffen. Het metabolisme werd efficiënter en er kwamen nieuwe vaardigheden bij, zoals fotosynthese.