The oxygen crisis

About 2.7 billion years ago, life „invented“ something new. The first single-celled organisms used sunlight to produce energy. In this photosynthesis, water and carbon dioxide are converted into oxygen and sugar. The sugar gave energy, the oxygen was simply released and accumulated in water and air. For some older single-celled organisms, however, oxygen was pure poison! They died out.
Other things happened in the ocean. Between 2.4 and 2 billion years ago, huge amounts of iron and oxygen combined. „Rust“ was deposited in thick layers on the ocean floor. Worldwide, ribbon iron ores were formed, which we mine for raw materials today.

Zuurstof? Catastrofaal!

Ongeveer 2,7 miljard jaar geleden heeft het leven iets nieuws „uitgevonden“. iets nieuws. De eerste eencelligen gebruikten zonlicht om energie op te wekken. energie. Bij deze fotosynthese worden water en koolstofdioxide in zuurstof en suiker.
De suiker gaf energie, de zuurstof werd gewoon vrijgelaten en zich ophoopt in het water en de lucht. Voor sommige oudere eencellige organismen was zuurstof echter puur vergif! Ze stierven uit. Er gebeurde meer in de oceaan. Tussen 2,4 en 2 miljard
jaren geleden, enorme hoeveelheden ijzer en zuurstof ijzer en zuurstof. „Roest“ werd afgezet in dikke lagen op de oceaanbodem.
lagen op de oceaanbodem. Wereldwijd
lint ijzererts dat we vandaag de dag als grondstof delven.