The oxygen crisis

About 2.7 billion years ago, life „invented“ something new. The first single-celled organisms used sunlight to produce energy. Through this process of photosynthesis, water and carbon dioxide are converted into oxygen and sugar. The sugar provided energy, the oxygen was simply discarded and accumulated in the water and air. For some earlier single-celled organisms, however, oxygen was pure poison and they died out!

Further events took place in the oceans. Between 2.4 and 2 billion years ago, large amounts of iron and oxygen reacted. „Rust“ was deposited in thick layers on the ocean floor. All around the world, Banded Iron Formations were formed, which we today mine for raw materials.

Zuurstof? Catastrofaal!

Ongeveer 2,7 miljard jaar geleden heeft het leven iets nieuws „uitgevonden“. De eerste eencellige organismen gebruikten zonlicht om energie te produceren. Bij deze fotosynthese worden water en kooldioxide omgezet in zuurstof en suiker. De suiker gaf energie, de zuurstof kwam gewoon vrij en hoopte zich op in water en lucht. Voor sommige oudere eencellige organismen was zuurstof echter puur vergif! Zij stierven uit.

Er gebeurden andere dingen in de oceaan. Tussen 2,4 en 2 miljard jaar geleden kwamen enorme hoeveelheden ijzer en zuurstof samen. „Roest“ werd afgezet in dikke lagen op de oceaanbodem. Wereldwijd werden Banded iron formations gevormd, die we vandaag de dag ontginnen als grondstoffen.