The origin of life

A cell with a protective membrane and free-floating genetic material inside: that’s how simple the earliest lifeforms were structured. The cells could absorb elements such as iron or chemical compounds such as ammonia and produce energy from them. The resulting waste products were released again.
These single-celled organisms lived free-floating in the water. Or they colonised the seabed in huge numbers and formed microbial mats, for example at submarine hydrothermal vents. Fossils of such mats are up to 3.8 billion years old – the oldest traces of life that we know of. Incidentally, creatures in this most primitive form still exist today, for example bacteria.

Het eerste leven

Een cel met een beschermend omhulsel en vrij zwevende Genetisch materiaal: zo eenvoudig was het vroegste leven gestructureerd. De cellen zouden elementen zoals ijzer of chemische
verbindingen zoals ammoniak en produceren daaruit energie. energie van hen. De daarbij ontstane afvalstoffen werden weer vrijgelaten. Deze eencellige organismen leefden vrij zwevend in het water. Of ze koloniseerden de zeebodem in grote aantallen en vormden echte matten
matten, bijvoorbeeld bij warmwaterbronnen.
Fossielen van dergelijke matten zijn tot 3,8 miljard jaar oud. de oudste sporen van leven die we kennen. Overigens bestaan wezens in deze meest primitieve vorm nog steeds.
bacteriën, bijvoorbeeld.