To adapt Is to change

Over time, new species emerge among related creatures. New species emerge. Depending on their way of life, these can differ body structure, organs and behaviour.
For example, existing basic elements are adapted by natural selection. In technical language this is called divergent evolution. Sometimes an element is functionally modified, but still has the same structure as its original. Such similarities are called homologies. Sometimes living organisms that are not closely related organisms adapt similarly to the same habitat – for example through for example, through comparable organs, body shapes or behaviour. This is called convergent evolution. The similar elements are called analogies.

Wat niet goed past, wordt aangepast

Na verloop van tijd ontstaan nieuwe soorten onder verwante wezens. nieuwe soorten ontstaan. Afhankelijk van hun levenswijze kunnen deze verschillen lichaamsstructuur, organen en gedrag. Zo worden bestaande basiselementen aangepast door
aangepast door natuurlijke selectie. In vaktaal heet dit divergente evolutie. Soms is een element functioneel gewijzigd, maar heeft nog steeds dezelfde structuur als het origineel. Dergelijke overeenkomsten worden homologieën genoemd. Soms zijn levende organismen die niet nauw verwant zijn organismen zich op vergelijkbare wijze aanpassen aan dezelfde habitat – bijvoorbeeld door vergelijkbare organen, lichaamsvormen of gedrag. Dit heet convergente evolutie. De soortgelijke elementen worden analogieën genoemd.