To adapt Is to change

Over long periods of time, new species evolve from closely related creatures. Depending on their modes of life, these can differ greatly in body structure, organs and behaviour. Preexisting basic elements, for example, can be adapted through the process of natural selection. The technical term for this is divergent evolution. Sometimes an element becomes a different function, but still has the same structure as the original; such similarities are called homologies.

In some cases organisms that are not closely related evolve similar adaptions to similar habitats – for example similar organs, body shapes or behaviours. This is then called convergent evolution. The adapted elements are called analogies.

Wat niet goed past, wordt aangepast

In de loop van de tijd ontstaan er nieuwe soorten onder verwante wezens. Afhankelijk van de levenswijze kunnen deze sterk verschillen in lichaamsstructuur, organen en gedrag. Bestaande basiselementen worden bijvoorbeeld aangepast door natuurlijke selectie. In vaktaal wordt dit divergente evolutie genoemd. Soms is een element functioneel gewijzigd, maar heeft het nog steeds dezelfde structuur als het origineel. Zulke overeenkomsten worden homologieën genoemd.

Soms passen organismen die niet nauw aan elkaar verwant zijn zich op vergelijkbare wijze aan dezelfde habitat aan – bijvoorbeeld door vergelijkbare organen, lichaamsvormen of gedrag. Dit wordt convergente evolutie genoemd. De vergelijkbare elementen worden analogieën genoemd.