Model pupils of evolution

They show well how evolution works: The ammonoids or ammonites existed for 340 million years from the
from the Devonian to the Cretaceous. They reveal a lot about how species evolve.
The cephalopods with shells evolved with the environment. If the conditions remained the same for a long time, one species would
slowly evolved into a new one, and so on. But if environmental changes in the environment or new habitats suddenly opened up
or new habitats suddenly opened up, adaptive radiation occurred: One initial species gave rise to many daughter species that were adapted to the new environment. The principle of a long and and gradual change, interrupted by short jumps in the of development is called punctualism.

Schoolvoorbeeld van evolutie

Ze laten goed zien hoe evolutie werkt: De ammonoïden of ammonieten bestaan al 340 miljoen jaar – van de van het Devoon tot het Krijt. Ze onthullen veel over hoe soorten evolueren. De koppotigen met schelpen evolueerden mee met de omgeving.
Als de omstandigheden lange tijd hetzelfde bleven, zou één soort evolueerde langzaam naar een nieuwe, enzovoort. Maar als milieuveranderingen
veranderingen in het milieu of nieuwe habitats die plotseling zijn geopend
of nieuwe leefgebieden plotseling open gingen, vond er adaptieve straling plaats:
Een eerste soort gaf aanleiding tot vele dochtersoorten die… aangepast aan de nieuwe omgeving. Het principe van een lange en geleidelijke verandering, onderbroken door korte sprongen in de van ontwikkeling wordt punctualisme genoemd.