Model pupils of evolution

They are a prime example of evolutionary mechanisms: The ammonites or ammonoids existed for 340 million years – from the Devonian period to the Cretaceous. They reveal a lot about how species evolve.

These shell-bearing cephalopods evolved dependent on their environments.

If environmental conditions remained the same for a long period of time, one species gradually evolved into another, and so on. If, however, environmental changes occurred at short intervals or new habitats suddenly opened up, adaptive radiation occurred: one initial species gave rise to many daughter species adapted to the new environments. The principle of long and gradual change, interrupted by short evolutionary leaps, is called punctuated equilibrium.

Schoolvoorbeeld van evolutie

Ze laten goed zien hoe evolutie werkt: De ammonoïden of ammonieten bestonden 340 miljoen jaar – van het Devoon tot het Krijt. Ze onthullen veel over hoe soorten evolueren.

De koppotigen met schelpen evolueerden mee met hun omgeving.

Als de omstandigheden lang hetzelfde bleven, evolueerde de ene soort rustig in de andere, enzovoort. Als de omgeving echter op korte termijn veranderde of er plotseling nieuwe leefgebieden ontstonden, trad er adaptieve radiatie op: uit één oorspronkelijke soort ontstonden vele dochtersoorten die zich aan de nieuwe omgeving hadden aangepast. Het principe van lange en geleidelijke verandering, onderbroken door korte ontwikkelingssprongen, wordt punctualisme genoemd.