War of the worlds

Attention, danger incoming! 541 million years ago, the Cambrian period began – and the earliest predators appeared. In consequence, other animals developed hard shells for protection. Before long, some predators switched to drilling. Others attacked with powerful jaws, tentacles or fins. Or they dug themselves in for the perfect ambush. In turn, the prey fought back and armed themselves with needles or spikes.

This arms race lasted 30 million years and led to the so-called Cambrian Explosion:

In geological terms extremely rapidly, almost all modern animal phyla developed. And even today, such stepwise armament and counter-armament is an important motor of biological evolution.

Oorlog van de werelden

Attentie, gevaar op komst! 541 miljoen jaar geleden begon het Cambrium en verschenen de eerste roofdieren. Andere dieren ontwikkelden harde schelpen ter bescherming. Prompt schakelden sommige roofdieren over op boren. Andere vielen aan met krachtige kaken, tentakels of vinnen. Of één groef zich in voor de perfecte hinderlaag. Op hun beurt vochten de prooien terug en bewapenden zich met naalden of stekels.

De wapenwedloop duurde 30 miljoen jaar en leidde tot de zogenaamde Cambrische explosie:

Enorm snel in de geschiedenis van de aarde ontstonden bijna alle dierenstammen die nu leven. En zelfs vandaag de dag is een dergelijke geleidelijke bewapening en tegenbewapening een belangrijke motor van de biologische evolutie.