War of the worlds

Attention, danger on the way! 541 million years ago the Cambrian era began – and the first predators appeared.
appeared. Other animals developed hard shells for protection. Promptly, some predators switched to drilling.
Others attacked with powerful jaws, tentacles or fins. Or one dug in for the perfect ambush. The prey, in turn, fought back and armed themselves with
needles or spikes. The arms race lasted for 30 million years and led to the so-called
and led to the so-called Cambrian explosion.
in the history of the earth, almost all the animal tribes. And even today, this kind of gradual and counter-armament is still an important motor of biological
evolution.

Oorlog van de werelden

Attentie, gevaar op komst! 541 miljoen jaar geleden begon het Cambrium en verschenen de eerste roofdieren. verschenen. Andere dieren ontwikkelden harde schalen voor bescherming. Prompt schakelden sommige roofdieren over op boren. Andere vielen aan met krachtige kaken, tentakels of vinnen. Of een ingegraven voor de perfecte hinderlaag. De prooi vocht op zijn beurt terug en bewapende zich met naalden of spikes. De wapenwedloop duurde 30 miljoen jaar en leidde tot de zgn.
en leidde tot de zogenaamde Cambrische explosie. in de geschiedenis van de aarde, bijna alle dierlijke dierenstammen. En zelfs vandaag, dit soort geleidelijke en tegenbewapening is nog steeds een belangrijke motor van biologische
evolutie.