The first animals – that weren’t?

Life is becoming complex: from the 600-million-year-old rocks of the
rocks from the Ediacara Hills in Australia.
the first imprints of multicellular organisms visible to the naked eye.Superficially, they resembled jellyfish, worms or sea feathers.
So they were long thought to be animals.
In fact, most of the Ediacara creatures did not belong to any knownto any known group of fungi, plants or animals. They were built like discs, bags or mattresses,ranging in size from a few centimetres to several metres. They had no hard parts like shells or bones. Only a few could move, and only by crawling.
How they fed is unknown. But we do know: When the firstreal animals appeared, Ediacara became extinct.

Het leven wordt complex: van de 600 miljoen jaar oude rotsen van de
rotsen uit de Ediacara heuvels in Australië.
de eerste afdrukken van meercellige organismen die met het blote oog te zien waren. Oppervlakkig gezien leken ze op kwallen, wormen of zeeveren.
Dus werd lang gedacht dat het dieren waren.
In feite behoorden de meeste Ediacara wezens tot geen enkele bekende
aan elke bekende groep schimmels, planten of dieren. Ze waren gebouwd als schijven, zakken of matrassen, variërend in grootte van enkele centimeters tot enkele meters. Ze hadden geen harde delen zoals schelpen of botten. Slechts een paar kon bewegen, en alleen door te kruipen. Hoe ze zich voedden is onbekend. Maar we weten het wel: Toen de eerste echte dieren echte dieren verschenen, stierven de Ediacara uit.