The first animals – that weren’t?

 

Life becomes complex: From rock layers of the Australian Ediacara Hills, which are approximately 600 million years old, come the first fossil impressions of multicellular organisms visible to the naked eye. Superficially, they resembled jellyfish, worms or sea feathers. So they were long thought to be animals.

In fact, though, most Ediacara creatures did not belong to any known group of fungi, plants or animals. They were built like discs, pouches or mattresses, a few centimetres to several metres in size. They had no hard parts like shells or bones. Only a few of them could move, and only by means of crawling. How they sustained themselves is unknown. One thing we do know, though: When the first true animals appeared, Ediacara went extinct.

Leven wordt complex: Uit gesteenten van de Australische Ediacara heuvels, die ruim 600 miljoen jaar oud zijn, kennen we de eerste met het blote oog zichtbare afdrukken van meercellige organismen. Oppervlakkig gezien leken ze op kwallen, wormen of zeeveren. Men heeft lang gedacht dat het dieren waren.

In feite behoorden de meeste Ediacara wezens tot geen enkele bekende groep van schimmels, planten of dieren. Ze waren gebouwd als schijven, buidels of matrassen, enkele centimeters tot enkele meters groot. Ze hadden geen harde delen zoals schelpen of botten. Slechts enkele konden zich verplaatsen, en dat alleen door te kruipen. Hoe ze zich voedden is onbekend. Maar we weten het wel: Toen de eerste echte dieren verschenen, stierven de Ediacara uit.