The day the whole world went away

Sometimes the face of the world changes enormously quickly – like 66 million years ago at the end of the Cretaceous.
like 66 million years ago at the end of the Cretaceous period: A celestial body about 15 kilometres in size hit the Gulf of Mexico.
of Mexico. The energy of several billion
billion atomic bombs were released. The resulting crater crater is 100 kilometres wide and 30 kilometres deep. Hurricanes, tsunamis, forest fires, earthquakes and volcanic eruptions devastated the mainland. Dust obscured
the sun for decades, the oceans acidified. Worldwide food webs collapsed: More than three quarters of including ammonites and all dinosaurs except for birds, became extinct. It was not until ten million years later
had biodiversity recovered from this mass death.

… en toen was het van ‘boem’!

Soms verandert het aanzicht van de wereld enorm snel – zoals 66 miljoen jaar geleden aan het eind van het Krijt.
zoals 66 miljoen jaar geleden aan het einde van het Krijt: Een hemellichaam van ongeveer 15 kilometer groot raakte de Golf van Mexico. De energie van enkele miljarden
miljard atoombommen werden losgelaten. De resulterende krater
krater is 100 kilometer breed en 30 kilometer diep. Orkanen, tsunami’s, bosbranden, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen…
verwoestte het vasteland. Stof verduisterd
de zon voor decennia, de oceanen verzuurd. Wereldwijd voedselwebben ingestort: Meer dan driekwart van inclusief ammonieten en alle dinosauriërs behalve vogels, uitgestorven. Het was pas tien miljoen jaar later had de biodiversiteit hersteld van deze massale dood.