Upon northern shores

Around 55 million years ago, something big begins: the Alps form. The land rises, the sea recedes. The coast now lies to the north of here. Subsequently however, this primordial North Sea advances southwards again.

The coastal waters of the region are still full of life: Bivalves, snails, brachiopods and sea urchins populate the bottom. And bony fishes and sharks roam the waters. Even some exotic foreigner can be found – such as dolphins, sea turtles and sea cows.

Then, twelve million years ago, another era of giants dawned: Otodus megalodon appears, the largest predatory shark of all time – rivalling with predatory toothed whales. Both could eat each other alive…

Aan de Noordzeekust

Zo’n 55 miljoen jaar geleden begint er iets groots: de Alpen plooien zich op. Het land stijgt, de zee trekt zich terug. De kust ligt nu ten noorden van hier. Maar later rukt de oer-Noordzee weer op naar het zuiden.

De kustwateren in dit gebied zitten nog vol leven: Mosselen, slakken, geleedpotigen en zee-egels bevolken de bodem. En in het water zwemmen vissen met botten en haaien. Er zijn ook enkele exotische dieren, zoals dolfijnen, zeeschildpadden en zeekoeien.

Dan, twaalf miljoen jaar geleden, breekt een ander tijdperk van reuzen aan: Otodus megalodon verschijnt, de grootste roofhaai aller tijden – en roofzuchtige tandwalvissen concurreren ermee. Beiden eten elkaar letterlijk graag op…