Hinterland to High Seas

The sea level is rising: 145 million years ago, in the Early Cretaceous, the local river and lake region is slowly, but steadily flooded. 100 million years ago, the region is then high seas again.
The water is full of plankton and the ammonites also thrive.
some grow up to 2.5 metres in size, others
develop bizarre shell shapes. Bony fish and
sharks are also abundant. Even gigantic mosasaurs even make the area unsafe from time to time.
Something special is an extinct group of bivalves. In the Cretaceous period, the Inoceramen very quickly formed new
very quickly in very different habitats.
That’s why they are good indicators of time and ecology today.

Land wordt zee

De zeespiegel stijgt: 145 miljoen jaar geleden, in de
Vroeg Krijt, het lokale rivier en meer gebied is langzaam, maar overstroomde gestaag. 100 miljoen jaar geleden, is de regio
dan weer op volle zee. Het water zit vol plankton en ook de ammonieten gedijen goed.
sommige worden tot 2,5 meter groot, andere
ontwikkelen bizarre schelpvormen. Beenvissen en haaien zijn er ook in overvloed. Zelfs gigantische mosasaurussen
zelfs het gebied af en toe onveilig maken.
Iets bijzonders is een uitgestorven groep tweekleppigen. In het Krijt vormden de Inoceramen zeer snel nieuwe zeer snel in zeer verschillende habitats. Daarom zijn ze tegenwoordig goede indicatoren voor tijd en ecologie.