Hinterland to High Seas

The sea level is rising: during the Early Cretaceous, 145 million years ago, the local region of rivers and lakes is slowly but steadily flooded. 100 million years ago, our region is again open sea.

In the ocean, plankton thrives, as do the ammonites: some reach up to 2.5 metres in diameter, others develop bizarre shell shapes. Bony fishes and sharks are also abundant. Even large mosasaurs roam the area from time to time. A peculiarity is one extinct group of molluscs:

The so-called Inoceramids form new species quite rapidly, adapting to various different habitats during the Cretaceous. That’s why today, those fossils are good indicators of geological age and ancient environments.

Land wordt zee

De zeespiegel stijgt: 145 miljoen jaar geleden, in het vroege Krijt, komt het plaatselijke rivier- en merengebied langzaam maar zeker onder water te staan. Dan, 100 miljoen jaar geleden, is het gebied weer volle zee.

Het water zit vol plankton en ook de ammonieten gedijen goed: sommige worden tot 2,5 meter hoog, andere ontwikkelen bizarre schelpvormen. Beenvissen en haaien zijn er ook in overvloed. Zelfs gigantische mosasaurussen maken het gebied van tijd tot tijd onveilig.

Bijzonder is een uitgestorven groep weekdieren:

De inoceramenten vormden in het Krijt heel snel nieuwe soorten in heel verschillende habitats. Daarom zijn ze tegenwoordig goede indicatoren voor tijd en ecologie.