Welcome to the Jurassic seas!

The Jurassic Sea: 201 million years ago marks the beginning of an
history that will last almost 60 million years. In the region here, there is sometimes deep sea, sometimes shallow coast – depending on the rise and fall of the subsoil and the
sea level. It is above all the ammonites that can successfully adapt to the changing habitats. Ammonites in particular can successfully adapt to these changing habitats. Again and again new species. Fish dinosaurs prey on fish and cephalopods. Sometimes even a large plesiosaur gets lost here. And crinoids, snails and mussels live on the bottom.
In the late Jurassic, the sea level falls. An island emerges – dominated by the dinosaurs, the undisputed rulers of this time.

Welkom in de zee van het juratijdperk!

De Jurazee: 201 miljoen jaar geleden markeert het begin van een die bijna 60 miljoen jaar zal duren.
jaren. In de regio hier, is er soms diepe zee, soms ondiepe kust – afhankelijk van de stijging en daling van de ondergrond en de zeeniveau.
Het zijn vooral de ammonieten die zich met succes kunnen aanpassen aan de veranderende habitats.
Vooral ammonieten kunnen zich met succes aanpassen aan deze veranderende habitats. Opnieuw en opnieuw
nieuwe soort. Visdinosaurussen jagen op vissen en koppotigen.
Soms verdwaalt hier zelfs een grote plesiosaurus. En op de bodem leven crinoïden, slakken en mosselen.
In het late Jura daalt het zeeniveau. een eiland ontstaat – gedomineerd door de dinosauriërs, de onbetwiste heersers van deze tijd.