Welcome to the Jurassic seas!

The oceans of the Jurassic period: 201 million years ago, a changeful history began that would last for almost 60 million years. Our region is at times open sea, at others shallow coast – depending on the rise and fall of sea level and bedrock. Ammonites in particular are able to adapt successfully to these changing environments. Again and again, new species emerge. Ichthyosaurs chase after fishes and cephalopods. Once in a while, even large plesiosaurs end up in our region. Crinoids, snails and bivalves settle the sea floor. In the late Jurassic, the sea level falls again: in our area, an island emerges – dominated by dinosaurs, the undisputed rulers of this time.

Welkom in de zee van het juratijdperk!

De Jurazee: 201 miljoen jaar geleden begon een bewogen geschiedenis die bijna 60 miljoen jaar zal duren. In dit gebied is er soms diepe zee, soms ondiepe kust – afhankelijk van de op- en neergang van de ondergrond en het zeeniveau. Vooral ammonieten weten zich met succes aan te passen aan de veranderende habitats. Steeds weer ontstaan er nieuwe soorten. Visdinosaurussen bootsen vissen en koppotigen na. Soms verdwaalt hier zelfs een grote plesiosaurus. En op de bodem leven crinoïden, slakken en mosselen. In het late Jura daalt de zeespiegel: op onze breedtegraden ontstaat een eiland – gedomineerd door dinosaurussen, de onbetwiste heersers van deze tijd.