Back to the sea

The sun is burning down on a coastal plain that gets regularly inundated by the sea. It is dry and hot, the last  monsoon has been a while ago. This is what it looked like 240 million years ago during the Muschelkalk period: in the sea, brittle stars rove about, bivalves and brachiopods settle the sea bottom, crinoids form marine meadows and ganoid fishes and ceratites roam the waters. The table is lavishly set, therefore, for the early marine reptiles of the region. Lariosaurus teutonicus, for example, is a true local original – a predator with fangs, streamlined body and front fins. Its remains have only been found here so far. This makes it a holotype, a „reference point“ for the definition of this entire saurian species.

Weer terug naar zee

De zon brandt op een kustvlakte die regelmatig wordt overspoeld door de zee. Het is droog en heet, de laatste moesson is al even geleden. Zo zag het er 240 miljoen jaar geleden tijdens de Muschelkalk periode uit: in de zee zwerven broze sterren rond, tweekleppigen en brachiopoden vestigen zich op de zeebodem, crinoïden vormen mariene weiden en ganoïde schubvisjes en Ceratites zwerven door het water. De tafel is dus rijkelijk gedekt voor de vroege mariene reptielen van de regio. Lariosaurus teutonicus, bijvoorbeeld, is een echt lokaal origineel – een roofdier met hoektanden, gestroomlijnd lichaam en voorste vinnen. Zijn resten zijn tot nu toe alleen hier gevonden. Dit maakt het tot een holotype, een „referentiepunt“ voor de definitie van deze hele saurische soort.