Back to the sea

The sun blazes down on a coastal plain, periodically washed over by the sea. It is dry and hot, for the monsoon has been a while ago.
This is what it looked like 240 million years ago in the Muschelkalk period: Brittle stars cavort in the sea, shells and arthropods settled on the bottom, crinoids formed submarine forests and forests, and melting scale fish and ceratites make their rounds.
So the table is lavishly laid for the early marine dinosaurs here. Lariosaurus teutonicus, for example, is a genuine local a local original – a predator with fangs, a streamlined body
and front fins. Its remains have only been only been found here. This makes it a holotype, a „primordial „Urmeter“ for the entire dinosaur species.

Weer terug naar zee

De zon schijnt op een kustvlakte, periodiek overspoeld door bij de zee. Het is droog en heet, want de moesson is geweest een tijdje geleden.
Zo zag het er 240 miljoen jaar geleden uit in de Muschelkalk periode: Broze sterren fladderen in de zee, schelpen en
en geleedpotigen vestigden zich op de bodem, crinoïden vormden onderzeese bossen en
bossen, en smeltende schaalvissen en ceratieten maken hun ronde.


Dus de tafel is rijkelijk gedekt voor de vroege zeedinosaurussen
hier. Lariosaurus teutonicus, bijvoorbeeld, is een echte lokale een lokaal origineel – een roofdier met hoektanden, een gestroomlijnd lichaam en voorste vinnen.

Zijn overblijfselen zijn alleen alleen hier gevonden. Dit maakt het tot een holotype, een „primordiaal
„Urmeter“ voor de hele dinosaurus soort.