The Kupferschiefer lagoon

A subtropical climate and desert-like conditions on land: this is what it looks like in the Osnabrück region about 258 million years ago.
The shallow sea likely forms a lively lagoon. There are reefs built by brachiopods and colonies of bryozoans. Among these dwell shellfish-cracking ganoid fishes. Their relatives, the Kupferschiefer-herrings, swarm through the open water. They, in turn, are stalked by sharks and predatory bony fish – curiously eyed by coelacanths.

The bottom of the lagoon, however, is barren because it lacks oxygen. Organic material decomposes slowly, accumulating on the sea floor. In the rocks formed under these conditions, the so-called Kupferschiefer, this is recognisable today by its dark colours.

De koperschalielagune

Subtropisch klimaat en woestijnachtig op het vasteland: zo zag het er ongeveer 258 miljoen jaar geleden uit in het gebied rond Osnabrück. De ondiepe zee vormt waarschijnlijk een lagune die vrij levendig is. Er zijn riffen van geleedpotigen en kolonies van bryozoën. Daartussen leven schaaldier-krakende schubvissen. Hun verwanten, de koperschaal haring, zwermen door het open water. Zij, op hun beurt, worden gestalkt door haaien en roofzuchtige beenvissen – in het oog gehouden door coelacanthen. De bodem is echter kaal omdat er weinig zuurstof is. Organisch materiaal wordt nauwelijks afgebroken, het hoopt zich op de bodem op. Het resulterende gesteente, de koperschalie, is tegenwoordig te herkennen aan zijn donkere kleur.