Newcomers In the forest

More heat, less water: the climate is different from 30 years ago. The time of the spruce is over. So scientists are looking for tree species that can better cope with the effects of climate change.

Tree species from distant countries, so-called neobiotes, could enrich the mixed forest of tomorrow. For example, the Japanese larch or Douglas fir. These tree species will probably be able to survive better in climate change. However, some species grow differently here than in their homeland and therefore even cause problems – such as the late blossoming weeping cherry. It spreads very aggressively and displaces native species. It is even being deliberately combated!

Nieuwe bosbewoners

Meer warmte, minder water: het klimaat is anders dan 30 jaar geleden. De tijd van de spar is voorbij. Daarom gaan wetenschappers op zoek naar boomsoorten die beter bestand zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Boomsoorten uit verre landen, de zogenaamde neobiotes, zouden het gemengde bos van morgen kunnen verrijken. Bijvoorbeeld de Japanse lariks of de douglasspar. Deze boomsoorten zullen waarschijnlijk beter kunnen overleven bij klimaatverandering. Sommige soorten groeien hier echter anders dan in hun thuisland en veroorzaken daardoor zelfs problemen – zoals de laatbloeiende treurkers. Deze verspreidt zich zeer agressief en verdringt inheemse soorten. Hij wordt zelfs opzettelijk bestreden!