Here’s to the forest

The forest does a lot for nature and thus also for us. It gives us oxygen to breathe. It cleans the air of dust and soot. It provides groundwater and drinking water recharge. It binds carbon and protects the climate. And it provides wood as a renewable raw material as well as game, mushrooms and berries. In addition, the forest gives us strength, peace, a feeling of security and nature experiences for all the senses.

These diverse services are free of charge and cannot be replaced. Science calls them ecosystem services.

Hoera voor het bos

Het bos doet veel voor de natuur en dus ook voor ons. Het geeft ons zuurstof om te ademen. Het zuivert de lucht van stof en roet. Het zorgt voor aanvulling van grondwater en drinkwater. Het bindt koolstof en beschermt het klimaat. En het levert hout als hernieuwbare bron, evenals wild, paddestoelen en bessen. Bovendien geeft het bos ons kracht, rust, veiligheid en natuurbeleving voor alle zintuigen.

Deze diverse diensten zijn gratis en kunnen niet worden vervangen. De wetenschap noemt ze ecosysteemdiensten.