From the axe to the harvester

For thousands of years it was the number one forest tool: the axe – made of flint, bronze or iron, depending on the era. Man used it to prune the former tree population until it was almost completely deforested at the end of the 18th century.

Later, saws were used for felling. However, at first it always took two men to do it. It was not until the 1950s that one-man power saws appeared. Since 1990, trees have even been felled at the push of a button – thanks to so-called timber harvesters, productively and cost-effectively. But the heavy machines damage the forest floor. In near-natural forestry, therefore, the support of saddle horses is gaining in importance.

Van bijl tot rooimachine

Duizenden jaren lang was dit het belangrijkste bosgereedschap: de bijl – gemaakt van vuursteen, brons of ijzer, afhankelijk van het tijdperk. De mens gebruikte het om het vroegere bomenbestand te snoeien totdat het aan het eind van de 18e eeuw bijna volledig ontbost was.

Later werden zagen gebruikt voor het kappen. In het begin waren er echter altijd twee mannen voor nodig. Pas in de jaren 1950 verschenen de eenmans motorzagen. Sinds 1990 worden bomen zelfs met een druk op de knop geveld – dankzij zogenaamde houtoogstmachines, productief en kosteneffectief. Maar de zware machines beschadigen de bosbodem. In de bijna-natuurlijke bosbouw wint daarom de ondersteuning van rijpaarden aan belang.