Not to be underestimated!

Forests have a positive effect on our lives. They produce oxygen that we breathe. The soils are good filters and provide drinking water. Contiguous forest areas are also like air conditioners: a lot of water evaporates through the leaves. Because this consumes heat, it cools the environment. The evaporated water forms clouds. They shield the sunlight and bring rain. This then slowly drips through the leaf canopy and most of it evaporates. The rest seeps into the soil. There, the roots help themselves and the water is brought back up into the crowns. Cooling by forests strongly counteracts global warming. This is another reason why it is important to protect forests worldwide.

Niet te onderschatten!

Bossen hebben een positieve invloed op ons leven. Zij produceren de zuurstof die wij inademen. De bodems zijn goede filters en leveren drinkwater. Aaneengesloten bosgebieden zijn ook als airconditioners: veel water verdampt door de bladeren. Aangezien dit warmte verbruikt, koelt het de omgeving af. Het verdampte water vormt wolken. Ze schermen het zonlicht af en brengen regen. Dit sijpelt dan langzaam door het gebladerte en het meeste verdampt. De rest sijpelt in de grond. Daar helpen de wortels zichzelf en wordt het water teruggevoerd naar de kronen. Koeling door bossen gaat de opwarming van de aarde sterk tegen. Dit is nog een reden waarom het belangrijk is bossen wereldwijd te beschermen.