Where does all the coal come from?

Most of the coal in the world is hard coal from the
Carboniferous. It used to be mined at the Piesberg near Osnabrück.
Osnabrück. But it is not a renewable raw material,
at least it takes many millions of years to regenerate.
If dead plants are hardly decomposed at all, but are stored in the soil
stored in the soil, peat is formed. This is covered by
more and more deposits, pressure and temperature rise.
Water and gases escape, carbon accumulates.
The peat is transformed into brown coal, then via hard coal
to anthracite. This series of coalification ends with graphite,
which is mostly pure carbon. When coal is burned,
when coal is burned, petrified forests are burned.
is released again.

Waar komt al dat zwarte goud vandaan?

De meeste steenkool in de wereld is steenkool uit de
Carboon. Het werd vroeger gedolven op de Piesberg bij Osnabrück.
Osnabrück. Maar het is geen hernieuwbare grondstof,
duurt het tenminste vele miljoenen jaren om te regenereren.
Als dode planten nauwelijks worden afgebroken, maar worden opgeslagen in de bodem
opgeslagen in de bodem, wordt turf gevormd. Dit valt onder
meer en meer afzettingen, druk en temperatuur stijgen.
Water en gassen ontsnappen, koolstof hoopt zich op.
Het veen wordt omgezet in bruinkool, vervolgens via steenkool
naar antraciet. Deze kolenreeks eindigt met grafiet,
wat meestal pure koolstof is. Wanneer kolen worden verbrand,
wanneer kolen worden verbrand, worden versteende bossen verbrand.
wordt weer vrijgelaten.