Root organ Stigmaria ficoides (original) of a Sigillaria-tree

Bearing layer above Seam Zweibänke

Age: Westphalian D, Moscovian, Pennsylvanian, 308 million years old

Locality: Piesberg, Osnabrueck

This fossil is the root organ (Stigmaria ficoides) of an extinct Sigillaria-tree. Unlike today’s trees, these giant lycopod plants did not have true roots. They formed underground organs (Stigmaria) at the base of the trunk, which branched out in multiple furcations. These were covered with tubular appendages (Appendices), which fulfilled root functions such as nutrient absorption.

The well-preserved root organ was recovered in 1885 during coal mining operations at the Piesberg and later handed over to the Osnabrück Natural Science Association. In 1988, it was mounted for the first time in the Museum am Schölerberg, where, since 2023, it represents the thematic centrepiece of the Carboniferous Forest Diorama. There is only one other specimen in Germany, this one also stemming from the Piesberg.

Wortelorgaan Stigmaria ficoides (origineel) van een Sigillaria-boom

Vondstlaag boven de Zweibänke naad

Ouderdom: Westfalien D, Moscovien, Boven-Carboon, 308 miljoen jaar oud

Vindplaats: Piesberg, Osnabrück

Dit fossiel is het wortelorgaan (Stigmaria ficoides) van een uitgestorven zegelboom (Sigillaria). In tegenstelling tot de huidige bomen hadden deze reusachtige lycopoden geen echte wortels. Ze vormden wortelsteunen (stigmaria) aan de basis van de stam, die zich vertakten in meerdere vertakkingen. Deze waren bedekt met buisvormige aanhangsels (appendices), die wortelfuncties vervulden zoals de opname van voedingsstoffen.

De goed bewaarde onderstam werd in 1885 bij de steenkoolwinning in de Piesberg teruggevonden en later overgedragen aan de Natuurwetenschappelijke Vereniging Osnabrück. In 1988 werd hij voor het eerst opgesteld in het Museum am Schölerberg en vormt sinds 2023 het thematische middelpunt van het carboonwouddiorama. Er is slechts één ander exemplaar in Duitsland, dit eveneens uit de Piesberg.