Ecology in stone

Most fossils tell us about a respective plant or animal. The fossils from the Piesberg reveal even more – entire ecological relationships can be read from them:

Feeding traces of insects on leaves or shark droppings containing fish remains provide information about food webs. Egg capsules of early sharks, clutches of insect eggs on plants as well as fructifications, cones and seeds of horsetails, seed ferns and lycopods give us insights into their reproduction and procreation. Even fossils of various growth stages of animals can be found: Juvenile forms of cockroaches, primordial net-winged insects and horseshoe crabs reveal what the growth phases from juvenile to adult looked like.

Van floreren en vergaan

Fossielen vertellen iets over de individuele plant of het individuele dier. De fossielen uit de Piesberg onthullen zelfs nog meer – hele ecologische contexten kunnen eruit worden afgelezen:

Sporen van insecten die bladeren eten of haaienpoep met visresten geven informatie over voedselwebben. Eiercapsules van vroege haaien, sporen van insecteneieren op planten en vruchtformaties, kegels of zaden van paardenstaarten, zaadvarens en lycopoden geven inzicht in de voortplanting. Er zijn ook fossielen van verschillende groeistadia van dieren: Juveniele vormen van kakkerlakken, primordiale webvleugels en zwaarddragers laten zien hoe de groeifasen van jong naar oud eruitzagen.