Always in cycles

Water, soil, rock, air and living things – they are all in a constant cycle with the element carbon: they store it or emit it. Forests are a part of this. There, most carbon is stored in the soil, especially just below the surface in humus, the most fertile part of the soil. Worldwide, soils contain more carbon than the atmosphere and vegetation combined!
But how does the carbon get there? Trees absorb CO2 from the air during photosynthesis. The carbon it contains remains in the tree or is transferred to the soil and stored there. If trees are cut down or the soil life is damaged, the CO2 is released again.

Eeuwige kringloop

Water, bodem, gesteente, lucht en levende wezens – ze zitten allemaal in een constante cyclus met het element koolstof: ze slaan het op of stoten het uit. Bos maakt hier deel van uit. Daar wordt de meeste koolstof opgeslagen in de bodem, vooral vlak onder het oppervlak in humus, het meest vruchtbare deel van de bodem. Wereldwijd bevat de bodem meer koolstof dan de atmosfeer en de vegetatie samen!
Maar hoe komt de koolstof daar? Bomen absorberen CO2 uit de lucht tijdens de fotosynthese. De daarin aanwezige koolstof blijft in de boom of wordt overgedragen naar de bodem en daar opgeslagen. Als bomen worden gekapt of het bodemleven wordt aangetast, komt de CO2 weer vrij.