Completely decomposed

Autumn comes, leaves and plant remains fall. And now? Soil animals, bacteria and fungi take care of them. They work together and decompose them.
Bacteria and fungi, for example, „crack“ the fresh litter for their helpers. Woodlice, centipedes or earthworms shred the leaves and mix the soil, supported by springtails and mites. Protozoa and bacteria then further decompose the plant remains. Finally, earthworms mix the material and incorporate it into the soil. This is how new humus is created. How quickly depends on temperature, pH value and material moisture. The type of plant also has an effect: leaves, for example, „decay“ more quickly than needles. So decomposition can take weeks or many years.

Volledig afgebroken

De herfst komt eraan, bladeren en plantenresten vallen. En nu? Bodemdieren, bacteriën en schimmels zorgen ervoor. Ze werken samen en ontleden het.
Bacteriën en schimmels, bijvoorbeeld, „kraken“ het verse strooisel voor hun helpers. Pissebedden, duizendpoten of regenwormen versnipperen de bladeren en mengen de grond, ondersteund door springstaarten en mijten. Protozoa en bacteriën breken vervolgens de plantenresten verder af. Ten slotte mengen regenwormen het materiaal en nemen het op in de bodem. Zo ontstaat nieuwe humus. Hoe snel hangt af van de temperatuur, de pH-waarde en de vochtigheid van het materiaal. Het soort plant heeft ook een effect: Bladeren, bijvoorbeeld, „vergaan“ sneller dan naalden. Dus de ontbinding kan weken of vele jaren duren.