Networked by fungi

Trees exchange information, for example, via the „Wood Wide Web“: a huge fungal network that stretches for kilometres through the forest floor – an internet under our feet, so to speak. The „language“ of the trees consists of building blocks such as carbon, nitrogen, water and chemical messengers.
Some fungi form a connection with tree roots – called mycorrhiza. Through them, trees communicate with other trees, exchange nutrients, warn each other of predators and diseases or activate their defences. The mycorrhiza also helps the trees to better absorb water and nutrients. In return, the tree „feedsׅ“ the fungi with sugar from photosynthesis.

Per paddenstoel verbonden

Bomen wisselen informatie uit, bijvoorbeeld via het „Wood Wide Web“: een enorm schimmelnetwerk dat zich kilometerslang over de bosbodem uitstrekt – een internet onder onze voeten, zogezegd. De „taal“ van de bomen bestaat uit bouwstenen zoals koolstof, stikstof, water en chemische boodschappers.
Sommige schimmels vormen een verbinding met boomwortels – mycorrhiza genaamd. Via hen communiceren bomen met andere bomen, wisselen ze voedingsstoffen uit, waarschuwen ze elkaar voor roofdieren en ziekten of activeren ze hun afweer. De mycorrhiza helpt de bomen ook om beter water en voedingsstoffen op te nemen. In ruil daarvoor „voedt“ de boom de schimmels met suiker uit fotosynthese.