Universe under our feet

Hard to imagine, but life is raging in the soil: on just one square metre you’ll find around 30 isopods, 100 earthworms, a million nematodes and ciliates, 100 billion fungi and 100 trillion bacteria. That’s more living creatures than there are people on earth!
They burrow and crawl and mix, loosen and aerate the soil in the process. Above all, however, they decompose organic material such as leaves, dead animals and plant remains. In this way they provide nutrients that new plants need to grow. And: the more useful animals there are in the soil, the healthier it is – and the better organic material is decomposed.

Universum onder onze voeten

Moeilijk voor te stellen, maar het leven woedt in de bodem: Op één vierkante meter zitten ongeveer 30 isopoden, 100 regenwormen, een miljoen nematoden en ciliaten, 100 miljard schimmels en 100 triljoen bacteriën. Dat zijn meer levende wezens dan er mensen op aarde zijn!
Ze graven en kruipen en mengen, lossen en beluchten daarbij de grond. Maar ze breken vooral organisch materiaal af, zoals bladeren, dode dieren en plantenresten. Zo leveren ze voedingsstoffen die nieuwe planten nodig hebben om te groeien. En: hoe meer nuttige dieren in de bodem leven, hoe gezonder deze is – en hoe beter organisch materiaal wordt afgebroken.