A tree as a book

A for ash, B for beech … It is not that far from the beech to the book and then to a whole library: In the 18th century, people began to systematically explore the world of animals and plants. Extensive collections were created in nature cabinets. With forestry came a special interest in trees and woody plants. Wood libraries, so-called xylotheques, were built up. Their individual exhibits are in the form of books: Inside, the typical characteristics of individual tree species are shown, such as leaves, buds, fruits, seeds or wood. As with the tree, the characteristic bark is found on the outside, i.e. on the spine of the book.

Een Boom als Boek

A voor Amberboom, B voor Beuk … Het is niet zo ver van de beuk naar het boek en dan naar een hele bibliotheek: In de 18e eeuw begon men de wereld van dieren en planten systematisch te onderzoeken. Er werden uitgebreide collecties aangelegd in natuurkasten. Met de bosbouw kwam een speciale belangstelling voor bomen en houtachtige planten. Er werden houtbibliotheken aangelegd, de zogenaamde Xylotheken.
Hun individuele tentoonstellingen hebben de vorm van boeken: Binnenin worden de typische kenmerken van de afzonderlijke boomsoorten getoond, zoals bladeren, knoppen, vruchten, zaden of hout. Net als bij de boom bevindt de karakteristieke schors zich aan de buitenkant, d.w.z. op de rug van het boek.