From cellar to roof

Natural forests, like skyscrapers, are built up like storeys. In the basement, the roots run and there is a recycling yard: microbes turn natural „waste“ back into nutrients. The ground floor is made up of the herb layer. The more light shines down here, the denser it is. Shrubs with many berries characterise the first floor, younger, still low trees the second.
The canopy is formed by the treetops with their countless leaves – at the same time a life-sustaining material exchange factory: CO2 is bound and nourishing sugars and oxygen are produced through photosynthesis. Forests are therefore important for climate protection and provide a habitat for a wide variety of plants and animals.

Van de kelder tot het dak

Natuurlijke bossen zijn net als wolkenkrabbers gebouwd als verdiepingen. In de kelder lopen de wortels en is er een kringloopterrein: microben zetten natuurlijk „afval“ weer om in voedingsstoffen. De begane grond bestaat uit de kruidlaag. Hoe meer licht hier beneden schijnt, hoe dichter het is. Struiken met veel bessen kenmerken de eerste verdieping, jongere, nog lage bomen de tweede.
Het bladerdak wordt gevormd door de boomtoppen met hun ontelbare bladeren – tegelijkertijd een levensondersteunende materiaaluitwisselingsfabriek: CO2 wordt gebonden en via fotosynthese worden voedzame suikers en zuurstof geproduceerd. Bossen zijn daarom belangrijk voor de klimaatbescherming en bieden habitats voor een grote verscheidenheid aan planten en dieren.