Ageing undisturbed

Like all life, forests also age: Trees die and decay, giving up space and above all light for young plants. Thus, an undisturbed forest goes through a cycle of young growth, thickening phase, ageing, collapse and new growth.
Different stages are distributed over the area: from above, the forest picture resembles a mosaic. This is why we also speak of the mosaic-cycle concept. Forests with many mosaic components, i.e. different age stages, are often hotspots of biodiversity.
Human interventions, but also natural events, can interrupt the sequence: Fires, storm damage or heavy insect infestations can bring development back to square one.

Ongestoord ouder worden

Zoals alle leven, verouderen ook bossen: Bomen sterven af en vergaan, waardoor ruimte en vooral licht vrijkomt voor jonge planten. Zo doorloopt een ongestoord bos een cyclus van jonge groei, verdikkingsfase, veroudering, instorting en nieuwe groei.
Verschillende stadia zijn verdeeld over het gebied: van bovenaf lijkt het bosbeeld op een mozaïek. Daarom spreken we ook van het concept van de mozaïekcyclus. Bossen met veel mozaïekcomponenten, d.w.z. verschillende leeftijdsfasen, zijn vaak hotspots van biodiversiteit.
Menselijke ingrepen, maar ook natuurlijke gebeurtenissen, kunnen de volgorde onderbreken: Branden, stormschade of zware insectenplagen kunnen de ontwikkeling weer op gang brengen.