It rolls and rolls … and rolls?

Currently, the car dominates city traffic. The streets are congested, residential areas are parked up. That is not necessarily attractive.
There will probably be no cars at all in the future. But the cars will be smaller, quieter and more ecological, perhaps even autonomous and shared by many. That means fewer cars, fewer parking spaces and more room for green spaces. Bicycles will have right of way and the footpaths will offer more space.
Public transport will be expanded and much cheaper. Perhaps in future Osnabrück will have an urban or solar monorail to connect the surrounding countryside and city districts. Freight transport, on the other hand, will be moved underground and reduced through intelligent planning.

Het rijdt en rijdt maar … en rijdt maar?

Momenteel domineert de auto het stadsverkeer. De straten zijn overvol, woonwijken staan vol geparkeerd. Dat is niet per se aantrekkelijk.

In de toekomst zullen er waarschijnlijk helemaal geen auto’s meer zijn. Maar de auto’s zullen kleiner, stiller en ecologischer zijn, misschien zelfs autonoom en door velen gedeeld. Dat betekent minder auto’s, minder parkeerplaatsen en meer ruimte voor groen. Fietsen hebben voorrang en voetpaden bieden meer ruimte.

Het openbaar vervoer zal worden uitgebreid en veel goedkoper worden. Misschien krijgt Osnabrück in de toekomst een stads- of zonnemonorail om het omliggende platteland en de stadsdelen met elkaar te verbinden. Het goederenvervoer daarentegen zal ondergronds gaan en door intelligente planning worden beperkt.