Nature and metropolis

In your own house or for rent, in an old building or a modern block: living space in the city has many faces – and more and more of it is needed. However, cities should not grow too wide. So: build upwards and increase density.
Nature and the metropolis do not get in each other’s way. Green roofs and vertical gardens create quality of life. Another trend is living in the smallest of spaces in tiny houses. Or the mixture of individual and communal living, for example with shared kitchen and garden. Perhaps rooms are only booked for a limited time, such as an office or a guest room.
This is how the desire and need for new forms of living will transform cities.

Natuur en metropolen

In je eigen huis of te huur, in een oud gebouw of een modern blok: woonruimte in de stad heeft vele gezichten – en er is steeds meer van nodig. De steden mogen echter niet te groot worden. Dus: opwaarts bouwen en de dichtheid verhogen.
Natuur en metropool zitten elkaar niet in de weg. Groene daken en verticale tuinen creëren levenskwaliteit. Een andere trend is leven in de kleinste ruimtes in kleine huizen. Of de mix van individueel en gemeenschappelijk wonen, bijvoorbeeld met gedeelde keuken en tuin. Misschien worden kamers slechts voor een beperkte tijd gereserveerd, zoals een kantoor of een logeerkamer.
gastenkamer. Dit is hoe het verlangen en de behoefte aan nieuwe woonvormen de steden zullen veranderen.