A shared flat for animals and plants

Fish and plants that „live together“? It’s possible! It’s called aquaponic and needs a recirculation system. With the water from the aquarium, the plants are watered and fertilized at the same time: the plants use the nutrients in the excretions of the fish in the water to grow. In this way, the substances remain in the cycle and do not enter rivers and groundwater via the wastewater. Even the CO2 that the fish exhale does not simply disappear into the air: as they grow, the plants convert the carbon. This also produces oxygen, which we need to live. On many roofs in the city could stand such systems. This means that less water and space are consumed.

Nieuwe woongroep voor plant en dier

Vissen en planten die samenleven? Het is mogelijk! Het heet aquaponics en heeft een recirculatiesysteem. De planten worden tegelijkertijd bewaterd en bemest met water uit het aquarium. De voedingsstoffen in de uitwerpselen van de vissen in het water worden door de planten gebruikt om te groeien. om te groeien. Zo blijven de stoffen in de kringloop en komen ze niet via afvalwater in rivieren en grondwater terecht. grondwater. De door de vissen uitgeademde CO2 verdwijnt ook niet zomaar in de lucht. De planten zetten de koolstof om terwijl ze groeien. Dit produceert ook zuurstof, die we nodig hebben om te leven. we moeten leven. Dergelijke planten zouden op vele daken in de stad kunnen worden geplaatst. Dit zou minder wordt er minder water en land gebruikt.