The smart city

Cities without traffic jams, where the rubbish bins report when they are full and the lighting only comes on when needed? It sounds utopian, but it is already reality in some cases.
In so-called smart cities, everything is networked. Cameras and sensors ensure that traffic flows smoothly. Free parking spaces are displayed by smartphone. Buildings generate their own energy and share it with their surroundings when there is a surplus. Even water levels and air quality are checked to automatically warn of floods and fine dust pollution.
In this way, technology also creates social progress: more participation, healthy living conditions and better information about local offers in a city of short distances.

De intelligente stad

Steden zonder files, waar de vuilnisbakken melden wanneer ze vol zijn en de verlichting alleen aangaat wanneer dat nodig is? Het klinkt utopisch, maar in sommige gevallen is het al realiteit.
In zogenaamde slimme steden is alles in een netwerk opgenomen. Camera’s en sensoren zorgen voor een vlotte doorstroming van het verkeer. Gratis parkeerplaatsen worden per smartphone weergegeven. Gebouwen wekken hun eigen energie op en delen die met hun omgeving als er een overschot is. Zelfs het waterpeil en de luchtkwaliteit worden gecontroleerd om automatisch te waarschuwen voor overstromingen en fijnstofvervuiling.
Zo creëert de technologie ook sociale vooruitgang: meer participatie, gezonde leefomstandigheden en betere informatie over het lokale aanbod in een stad met korte afstanden.