Urban gardening

A tree slice or a small bed at the side of the road – that’s all it takes to get active. At the very beginning, it was a guerrilla movement that greened unused city spaces with seed balls or vegetable plants. In the meantime, Urban Gardening is officially permitted in many places. It is not uncommon for neighbourhood groups to take on sponsorships for such areas.
Such community gardens create new places for meeting and exchange. Neighbours dig together and get to know each other, people from many cultures exchange knowledge and experiences. Ecologically, it improves the urban climate and helps to preserve biodiversity.

Een plakje boom of een bedje aan de kant van de weg – meer is er niet nodig om actief te worden. In het prille begin was het een guerrillabeweging die ongebruikte stadsruimtes vergroende met zaadbollen of groenteplanten. Inmiddels is stadstuinieren op veel plaatsen officieel toegestaan. Het is niet ongewoon dat buurtgroepen sponsoring op zich nemen voor dergelijke gebieden.

Dergelijke gemeenschapstuinen creëren nieuwe plaatsen voor ontmoeting en uitwisseling. Buren graven samen en leren elkaar kennen, mensen uit vele culturen wisselen kennis en ervaringen uit. Ecologisch gezien verbetert het het stadsklimaat en draagt het bij tot het behoud van de biodiversiteit.