Pleasantly cool

No more room on the ground for tree, bed and shrub? No problem! Buildings can also become green: with plants on facades, terraces or roofs. Such surfaces keep the heat out. In addition, the plants produce oxygen. Despite densification, the urban climate can be made more pleasant.
Greening even helps the sewage system. Because a lot of soil is sealed, cities often flood and dirty water ends up in rivers and canals. Green spaces absorb rainwater before it runs into the sewers. In this way, valuable water is not lost and floods are reduced. Cooling by evaporation in summer and free water for watering are nice side effects.

Wilt u het koeler?

Geen ruimte meer op de grond voor boom, bed en struik? Geen probleem. Gebouwen kunnen ook groen worden: met planten op gevels, terrassen of daken. Zulke oppervlakken houden de warmte buiten. Bovendien produceren de planten zuurstof. Ondanks de verdichting kan het stadsklimaat aangenamer worden gemaakt.
Vergroening helpt zelfs de riolering. Omdat veel grond wordt afgesloten, overstromen steden vaak en komt vuil water in rivieren en kanalen terecht. Groene ruimten absorberen regenwater voordat het in het riool terechtkomt. Zo gaat er geen waardevol water verloren en worden overstromingen beperkt. Verkoeling door verdamping in de zomer en gratis water voor besproeiing zijn leuke neveneffecten.