Really hot!

Asphalt, concrete and stone absorb heat during the day and release it again at night. Heat accumulates between narrow, high buildings. Car exhaust fumes and the waste heat from buildings cause smog. The air lies like a lid on the city. There is a lack of greenery and many soils are sealed. Water is hardly absorbed and the coolness of evaporation is missing. Cities become „heat islands“ – especially in summer.
What makes it more pleasant? Green spaces, for example. Trees or urban forests provide shade and cooling. So do lakes, rivers and fountains. In addition, green air corridors help to introduce fresh air. We in Osnabrück call them „green fingers“.

Asfalt, beton en steen absorberen overdag warmte en geven die ’s nachts weer af. Hitte hoopt zich op tussen smalle, hoge gebouwen. Uitlaatgassen van auto’s en de afvalwarmte van gebouwen veroorzaken smog. De lucht ligt als een deksel op de stad. Er is een gebrek aan groen en veel bodems zijn afgesloten. Water wordt nauwelijks opgenomen en de koelte van de verdamping ontbreekt. Steden worden „hitte-eilanden“ – vooral in de zomer.
Wat maakt het aangenamer? Groene ruimtes, bijvoorbeeld. Bomen of stedelijke bossen zorgen voor schaduw en verkoeling. Net als meren, rivieren en fonteinen. Bovendien helpen groene luchtcorridors frisse lucht in te voeren. Wij in Osnabrück noemen ze „groene vingers“.