Alternatively mobile

Cities are growing and at the same time the environment is to be protected. This requires new concepts, also for roads and vehicles: cars and individual transport are only sustainable to a limited extent. We will share many things: carpooling, bicycles, cars. Some traffic can also disappear, like underground trains or heavy goods transport by truck. Or it will take place at altitude, like solar-powered cable cars or aerial trams and transport drones.

What seems futuristic today could be reality tomorrow: autonomously controlled and ecologically powered. Then all vehicles will be networked with each other and with the traffic control system. This will reduce traffic jams and waiting times – and make cities more liveable.

Alternatieve mobiliteit

Onze steden groeien maar door en tegelijkertijd moet het milieu worden beschermd. Er zijn daarom nieuwe manieren van aanpak nodig, ook voor straten en voertuigen: auto’s en individueel verkeer hebben voor de toekomst hun beperkingen. We zullen veel met elkaar gaan delen: ritten, fietsen, auto’s. Soms kan het verkeer ook onder de grond, zoals bij metro’s of zwaar vervoer per vrachtwagen. Of het transport gaat door de lucht, bijvoorbeeld met kabelbanen en zweeftreinen die op zonne-energie lopen, of met behulp van transportdrones.

Wat vandaag nog futuristisch lijkt, kan morgen al de werkelijkheid zijn: autonoom aangestuurd en ecologisch aangedreven vervoer. Dan zijn ook alle voertuigen onderling met elkaar verbonden en tevens met het verkeersbesturingssysteem. Dat vermindert files en wachttijden – en maakt steden leefbaarder.