The peppered moth – a prime example of microevolution?!

Patterns in white and black: On birch bark, the peppered moth is well camouflaged with spread wings – and a case for research.
In the 19th century, more and darker types of the butterfly appeared in English industrial areas. A quick evolutionary step for more protection from predators? Indeed, birds find the darker variety rarer. At that time, however, something else was discovered: the greater the air pollution, the more dark peppered moths – in other words, environmental factors as the cause, the core of industrial melanism.
There is some criticism of this theory. But there is agreement that environmental conditions are generally reflected in evolution.

De berkenspanner – een schoolvoorbeeld van micro-evolutie?!

Patronen in wit en zwart: op berkenschors is de berkenmot goed gecamoufleerd met gespreide vleugels – en een zaak voor onderzoek.
In de 19e eeuw verschenen meer en donkerdere soorten van de vlinder in Engelse industriegebieden. Een snelle evolutionaire stap voor meer bescherming tegen roofdieren? Vogels vinden de donkere variant inderdaad zeldzamer. Toen werd echter iets anders ontdekt: hoe groter de luchtvervuiling, hoe meer donkere berkenmotten – met andere woorden, milieufactoren als oorzaak, de kern van het industriële melanisme.
Er is enige kritiek op deze theorie. Maar men is het erover eens dat milieuomstandigheden over het algemeen tot uiting komen in de evolutie.